stopaj

Neden Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta– Bireysel Emeklilik Stopaj Kesintisi İadesi

  Son bir yıl içinde SGK’nın yayınladığı Tamamlayıcı ve Destekleyici Sigorta’nın uygulamaya konulması ve özel sigorta şirketleri tarafından poliçe satılması konusunda defalarca yazı yazdım. Tek amacım var, özel  hastaneler ile vatandaşlarımız arasındaki PARA ilişkisi ancak bu sigorta ile sona erdirilebilir… 1.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık […]

BES stopaj oranları Bireysel emeklilikteki stopaj kesintisinde son durum

Bireysel emeklilik stopaj kesintisi ve Bireysel emeklilikteki son durum Bundan sonra sadece getiri üzerinden alınacak stopaj oranları, sistemden 10 yıldan önce ayrılanlar için yüzde 15, 10 yıl süreyle sistemde kalanlar için yüzde 10, emeklilik veya vefat gibi zorunlu nedenlerle sistemden ayrılanlar için yüzde 5 olacak Bakanlar Kurulu, bireysel emeklilik sisteminden ayrılırken yapılacak […]

Bireysel emeklilik stopaj kesintisi iade ediliyor

Bireysel emeklilik stopajı kesintisini almak için eler yapmak gerekiyor? Bu kesilen paraları nereden alacağız? Milliyet Gazetesi’nden Ayfer Yıldız’ın haberine göre, yeni bireysel emeklilik sisteminde, stopaj sadece getiriden kesilecek. Eski uygulamada, stopaj toplam para (hem ana para hem de getiri) üzerinden yapılıyordu. Emeklilik şirketleri ile müşterileri arasında en fazla anlaşmazlık yaşanan ve yargıya taşınan bu konu, yeni kanunla çözüme kavuştu. Yeni kanuna göre, uygulama geçmişe dönük olarak da uygulanacak. Yani, 29 Ağustos 2012’den önce bireysel emeklilik sisteminde 10 […]

AR-GE PERSONELİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI

AR-GE PERSONELİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI Eğitim, teknik inceleme vb. nedenlerle yurt içi veya yurt dışına görevli olarak gönderilen tam zamanlı Ar-Ge personelinin Ar-Ge merkezi dışında geçireceği bu süreler ile sadece hafta tatili ve yıllık ücretli izin sürelerinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınacağı, ay içerisinde kullanmış oldukları doğum, süt, […]

Hem işyeri hem ev olarak kullanılan mülklerde stopaj sorunu

Şirket müdürümüzün ikametgâh olarak kullandığı konut bir başka şahıstan kiralanmış ve bu konut aynı zamanda işyeri olarak da kullanılmaktadır. Bu yerin kira stopajının kiranın tamamı üzerinden mi, yoksa % 50’si üzerinden mi yapılacağı konusunda tereddüde düştük. Bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. İyi çalışmalar. 128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, […]

Şirket ortağına ait işyerinin bedelsiz olarak kullanılması durumunda vergilendirme

Şirket ortaklarından kendi mülkiyetlerine ait işyerlerini şirket için kullandırtması ve bunun karşılığında herhangi bir kira bedeli almadığı durumlarda nasıl bir işlem yapılacaktır. Normal şartlar altında şirket ortağı dahi olsa kendisine ait işyerinin şirket adına kullandırtması durumunda burada kira geliri elde edip şirketin de bu kira tutarı üzerinden muhtasar beyannamede stopajını […]