gerçek kişi işyeri açılış evrakları

Gerçek kişi işe başlama

Açılış için gerekli evraklar; İkametgah ilmuhaberi Nufus cüzdan sureti, Nufüs cüzdan fotokopisi İmza beyannamesi, Noterden. Kira kontratosu. Vergi dairesinden alınacak İşyeri Açılış Bildirim formu. Bu evraklar ile birlikte vergi dairesinin sicil servisine gidilir. Sicil servisi sizi Vergi Dairesi Müdür yardımcısına gönderir ve orada Müdür Muavini evrakların tam olup olmadığına bakar. […]