ssk emeklilik

SSKlıların Yaştan Emekliliği. I- GİRİŞ

Emeklilik şartlarıyla ilgili en kapsamlı düzenlemelerden biri 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla yapılan değişikliktir. Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her statü için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) kademeli olarak artırılmıştır. Son olarak da emeklilik şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeniden belirlenmiştir. Ancak 01.05.2008 tarihinden önce işe başlayanlar için eski şartlar aynen muhafaza edilmiştir. Yazımızın amacı, 01.05.2008 tarihinden  önce işe başlayan SSK sigortalılarının yaştan emeklilik şartlarını ortaya koymaktır.

II- YAŞTAN EMEKLİLİK

Bilindiği üzere SSK sigortalılarının emeklilik şartları 506 sayılı Kanun’un 60. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede öncelikle genel koşullar düzenlenmiş olup, bu genel koşulların içinde ayrıca Kanun’da öngörülen prim gün sayısı şartını yerine getiremeyenler için belli yaşları doldurmak şartıyla daha az prim gün sayısı ile emekli olma imkanı  verilmiştir. Bu şartlar yaştan emeklilik olarak adlandırılmaktadır.

A- 4447 SAYILI KANUN ÖNCESİ (08.09.1999 ÖNCESİ)

506 sayılı Kanun’un 4447 sayılı Kanunla değişmeden önceki 60. maddesine göre yaşlılık aylığı için,

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün yahut

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün

malûllük,  yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Maddede yaştan emeklilik şartları, 50/55 yaş, 15 yıl sigortalılık ve en az 3600 prim gün sayısı olarak belirlenmiştir.

B- 4447 SAYILI KANUN SONRASI (08.09.1999 SONRASI)

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanun’un 60. maddesi değiştirilmiş ve yaştan emeklilik şartları kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak, 25 yıldan buyana sigortalı olmak ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmak olarak değiştirilmiştir. Bu şartlar ilk defa 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olacak kişiler için uygulanacak şartlar olup, bu tarihten önce sigortalılığı başlayanların değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek üzere geçici 81. maddede kademeli geçiş düzenlemesi yapılmıştır.

Geçici 81. maddenin (A) bendinde, kazanılmış haklar korunarak değişiklikten önceki şartlarla emekli olabilecekler düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 08.09.1999 tarihinde, bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

Buna göre,

● 08.09.1999 tarihi itibariyle 4447 sayılı Kanun öncesi emeklilik şartlarını yerine getirenler,

● Kadınlarda 08.09.1981, erkeklerde ise 08.09.1976 tarihinden önce işe başlayanlar

bu değişikliklerden etkilenmeyecek ve eski şartların yerine getirildiği tarihte emekli olabilecektir. Kanun’daki şartların 08.09.1999 tarihinden sonra yerine getirildiği tarihin veya aylık talebinde bulunulan tarihin önemi bulunmamaktadır.

Yine aynı maddenin (B) ve (C) bentlerinde ise kademeli geçiş düzenlenmiştir. Ancak bu bentler Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilmiştir. Bunun üzerine 23.05.2002 tarihli ve 4759 sayılı Kanunla (B) ve (C) bentleri yeniden düzenlenmiştir. Kanun’un (C) bendi yaştan emeklilik ile ilgili kademeli geçişi düzenlemektedir. Bu bendin;

(a) fıkrasına göre,

– 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün sayısı bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

(b) fıkrasına göre ise,

– 23.05.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler için şartların yerine geldiği tarihe göre 52/56 yaştan başlayıp 58/60 yaşına kadar uzanan kademeli bir yaş getirilmiştir.

15 Yıl Sigortalılık Süresi, 3600 Gün ve Kadınlarda 50, Erkeklerde 55 Yaşın Yaş
Kadın Erkek
23.05.2002 ve öncesinde tamamlanması 50 55
24.05.2002-23.05.2005 52 56
24.05.2005-23.05.2008 54 57
24.05.2008-23.05.2011 56 58
24.05.2011-23.05.2014 58 59
24.05.2014 sonrasında tamamlanması 58 60

Yaştan emeklilik konusunda 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün ve kadınlarda 50, erkek 55 yaş şartlarının en geç yerine geldiği tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmektedir. Yani bu şartlardan ikisi sağlanmış biri sağlanmamış ise son sağlanacak şartın yerine geldiği tarih aralığındaki yaş şartına tabi olunacaktır.

Örnek:

Doğum tarihi: 01.08.1950

Cinsiyeti: Erkek

İlk işe giriş tarihi: 15.01.1990

Ayrılış tarihi: 01.07.2008

Tahsis talep tarihi: 02.08.2008

Prim ödeme gün sayısı(2004): 3600

En son Sigortalılık Hali: 4 (a)

Sigortalılık süresi: 18 yıl 6 ay 17 gün

Mukteza Maddesi: 506 sayılı Kanun’un Geçici 81/C-bb

Sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 öncesi olduğu için 506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesine göre önce 08.09.1999, sonra da 23.5.2002 tarihindeki sigortalılık süresine göre emeklilik şartları belirlenecektir.

08.09.1999 tarihindeki sigortalılık durumu:

08        09        1999

15        01        1990

23        07            9  (9 yıl 7 ay 23 gün sigortalılık süresi bulunmaktadır.)

Sigortalının 08.09.1999 tarihinde 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunmadığından geçici 81. maddenin (A) bendinden faydalanamamaktadır. Bunun üzerine 23.05.2002 tarihindeki sigortalılık süresine bakılır.

23.05.2002 tarihindeki sigortalılık durumu:

23        05        2002

15        01        1990

08        04            12  (12 yıl 4 ay 8 gün sigortalılık süresi bulunmaktadır.)

23.05.2002 tarihindeki yaşı:

23        05        2002

01        08        1950

22        09            51 (51 yaş)

23.05.2002 tarihindeki günü: 3000 gün

Geçici 81/B-ı bendine göre emeklilik şartları  25 yıl sigortalılık, 52 yaş ve 5525 prim gün sayısıdır.

Bu şartların sağlanması talep tarihinde söz konusu değildir.506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinin (C-a) bendine göre 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresi, 55 yaş ve en az 3600 prim gün sayısı şartlarının oluşup oluşmadığına bakılır. Bu şartların hiç birinin 23.05.2002 tarihinde yerine gelmediği anlaşılmıştır. Şartların oluştuğu tarihlere bakıldığında;

Sigortalılık Süresi: 15      01      1990

15

15      01     2005

Yaşı: 01      08      1950

55 01        08        2005

Gün: 3600 prim ödeme gün koşulu 2004 yılında yerine gelmiştir.

Sigortalının aylık bağlanması için aranan 55 yaş 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı koşullarının yerine geldiği en geç tarih 55 yaşın doldurulduğu 01.08.2005 olduğundan, bu tarih geçici 81. maddenin C bendinin (bb) alt bendinde belirtilen 24.05.2005-23.05.2008 tarih aralığına tekabül ettiğinden, bu aralıkta erkek sigortalı için aranan yaş şartı 57’dir. Sigortalı tahsis talep tarihinde 58 yaşında olduğundan 01.09.2008 tarihi itibariyle aylığı başlar.

III- SONUÇ

Anlaşılacağı üzere yaştan emeklilik konusunda 2 milat vardır, bunlardan biri 08.09.1999 tarihidir ki, bu tarih itibariyle kadınlarda 18, erkeklerde 23 yıl veya daha fazla sigortalılığı bulunan sigortalılar 50/55 yaş 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı şartlarını yerine getirdikleri tarihe bakılmaksızın bu şartlarla emekli olma hakkına sahiptir. İkinci milat ise 23.05.2002 tarihidir ki, bu tarihte şartların tamamını yerine getirmiş olanlar yine eski hükümlere göre emekli olabilmekte, sağlayamayanlar ise bu 3 şartın yerine getirildiği tarihe göre belirlenen yaşlarda emekli olabilmektedir. Şartların yerine geldiği tarih kadınlarda 23.05.2011 tarihinden sonra ise yaş şartı 58, erkeklerde 23.05.2014 tarihinden sonra ise yaş şartı 60 olarak uygulanacaktır. 4447 sayılı Kanunla getirilen emeklilik şartları 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olacaklar için uygulanacaktır.

Yazar:Cevdet CEYLAN

Yaklaşım / Ağustos 2010 / Sayı: 212

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkan V.

Clip to Evernote

58 Comments

 1. ismail ÇAKICI diyor ki:

  30/08/1964 doğumluyum ve ilk işe giriş tarihim 05/09/1985 prim gün sayım şuan 7.606 gün ve askerliğimi ödedim ne zaman emekli olurum

 2. ismail diyor ki:

  30/08/1964 doğumluyum ve ilk işe giriş tarihim 05/09/1985 prim gün sayım şuan 7.606 gün ve askerliğimi ödedim ne zaman emekli olurum.

  1. sskemeklilik diyor ki:

   25 49 5300, emekli şartlarınız. 2013 yılında emekli olabilirsiniz. En kısa sürede ihtiyarlık servisine başvurunuz.

 3. Ümit TOPKAYA diyor ki:

  31.05.1975 doğumluyum ve 10.09.1996’den sigorta başlangıcım var.19.09.200 tarihinden itibaren aynı firmada çalışıyorum ve 17.04.2011 itibariyle 4131 pirim günüm var.Acaba kaç yaşında emekli olurum yada emekliliğe hak kazanırım. Teşekkürler

 4. ümit çakıcı diyor ki:

  annem 1955 doğumlu ve bugune kadar hiçbir yerde calışmadı ve sigorta girişi yok. bu sene sigorta girişi yapılabilrmi? yapılabilirse eger yaştan ne zaman emekli olabilir?

 5. durmuş çetin diyor ki:

  babam 1957 doğumlu 86 yılında sigortalı olarak işe başlamış ve bu güne kadar toplamda 1250 gün sigoortalı günü var. 94 yılında çiftçilik yaptıkları için pancar koperatifinden bagkur baslangıcıda yapılmış. babamı nasıl emekli edebiliriz en kısa ve en ekonomık olarak

 6. eren er diyor ki:

  merhabalar annem 30.01.1964 dogumlu.01.03.1994 yılında sigortalı olarak işe başladı ve halen devam ediyor.su an itibariyle 4400 günü var.Ayrıca babamda vefat etti ondan da 2007 yılından bu yana emekli maaşı alıyor.Sorularım
  1.işten ayrılsa isteğe bağlı sigortalı olabilir mi ve ne kadar yatırır.
  2.Kendi çalışarak ne zaman emekli olabilir şimdididen teşeürler

 7. yıldız aydoğan diyor ki:

  Merhaba, sitenizi yeni gördüm, inceledim ve çok memnun oldum. Sizleri tebrik ederim. Size 2 sorum olacak. Bizi bilgilendirirseniz sevinirim.
  1. Eşimin günleri doldu. 1968 doğumlu – SSK girişi 12.11.1990. Şu an 6100 günü var. Yaş sınırı olduğu için ,Askerliğini öderse yaş sınırı düşer mi?
  2. 1969 doğumluyum. SSK girişim 01.06.1994. Benim şu an 5050 günün var. Yaş sınırı olduğu için , 3 yıl yurtdışından günlerimi satın alırsam, yaş sınırı düşer mi?

 8. Nahit KARAKAYA diyor ki:

  BEN 15.06.1969 DOĞUMLUYUM 2.04.1986 DA SSK İŞE GİRDİM ASLINDA 25 YILIM DOLDU AMA PC DE 23 YIL ÇIKIYO SEBEBİ NE BİRDE ASKERLİĞİ YATIRIRSAM 25 YILIM DOLMUŞ OLURMU VE NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM.1999 YILINDAN ÖNCESİ KANUNU ÇIKARSA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM SAYGILAR.

 9. fatma sengel diyor ki:

  01/02/2000 tarihinde işe başladım.3330 gün primim bulunmaktadır .01/01/1971 doğumluyum yaştan emekli olabailmek için kaç sene daha çalışmam gerekir ve kaç yaşında emekli olurum

 10. Turgut eren diyor ki:

  Eşim SEVGİ EREN 14-08-1977 tarihinde doğdu.17-08-1992’den 19-02-2001 tarihine kadar ssk’lı çalıştı.( 2752 iş gùnü var).23-02-2001 tarihinden itibaren memur olarak çalışıyor.eşim ne zaman emekli olabilir. Teşekkürler

 11. hatice önder diyor ki:

  01.11.1987 yılında ssk giriş tarihim. 15.01.1992 yılında evliik sebebiyle ayrıldım. arada 2 yıllık sigortam daha var. şua an çalışmıyorum ancak ssk mı ödemek istiyorum.1.Geriye dönerek yıllarımı ödeyebilirmiyim. 2.dışardan ssk mı nasılş öderm. teşekkürler. 15.02.1968 doğumluyum.

 12. ismet imay diyor ki:

  14.07.1971 dogumluyum 10/ 1984 yılında sıgortalıoldum hızmet 21 yıllık sıgortalısını dıyor aradakı boslukları saymıyormu

 13. halil bulmen diyor ki:

  ben 1962 doğumlu 1989 girişliyim 25 yılımı şubat ayında yaştan emekli olacam şuan primim 5200 tam olarak ne kadar emeklilik için prim gerekli

 14. ÖZGÜR CANER diyor ki:

  merhaba ben 1956 doğumluyum 1986 sigorta girişliyim ödeme prim gün sayım 201 yaştan emekli olmak istiyorum 2005 de bağkura kaydım var ama bazı maddi sorunlardan dolayı hiç yatıramadım hangi şartlar altında ve ne zaman emekli olma şansına sahip olurum. teşekkürler.

 15. tuncay yılmaz diyor ki:

  daha önceki yazdığım gibi 1966 doğumluyum 85 girişliyim sigortaya 25 yılımı doldurdum sigortal olarak bazı sorunlardan dolayı emekli olmak istiyorum fakat yaşımı dlduramadım normalde 2015 te emeklilik hakını alıyorum fakat emekli olmak istiyorum ama ben şimdi emekli olduğum zaman prim yatırmadan eşim çocuklarım ve ben sosyal sigortadan yararlana bilirmiyim hastanelerden tabiki ücretsel anlamda deyil emeklilik aylığını kastemiyorum sadece hastanelerden

 16. tuncay yılmaz diyor ki:

  arkadaşlar ben 85 siğrta girişliyim 1966 doğumluyum yaştan emekli olmak istiyorumpara problemimden dolayı işyerinden tazminatımı alacağım emekli olup yaşı bekliyecegim ama bir sıkıntı var maaşı alamıyacağımı biliyorum yaş dolunca peki eşim ve çocuklarım ssk dan yararlanabiliyormu ben yaralanabilirmiyim cevabınızı bekliyoorum saygılar yani hastaneden yararlanırmıyız

 17. özlem özdemir diyor ki:

  merhaba benım lütfen yardımcı olun.benım babam 1952 doğumlu.ilk sigorta başlangıcısa 1077 de.toplamda bugüne kadar 632 ödenmiş prim gunu var.eksik olan günlerini dışardan toplu olarak ödeyip emekli olma şansı varmı?yada boyle bir yasa çıktımı?

 18. mustafa sabancı diyor ki:

  ben 01 12 1983 ssk baş 0612 1988 bakur 07 08 2005 son ssk ödedim yaş 20 09 1964 d ne zaman emekli olurum

 19. kerem yavaş diyor ki:

  Sayın yetkili daha önceki sorduğumuz soruya verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim…. Ben şu konuyu da öğrenmek istiyorum. 1973 yılı ile 1985 yılları arasında yaklaşık 4300 gün bulunmaktadır… Bu günleri geçmişe dönük borçlanma yaparak ödeyebilirmiyiz… Yeni çıkan 6111 sayılı yasayı da gözönüne alarak böyle bir imkan bulunmaktamıdır…
  Son olarak da şu an için 64 yaşında olan babamızın emekli olabilmesi için yasalarımızda herhangi bir uygun madde varmıdır… İlginize şimdiden çok teşekkür ediyorum…

 20. kerem yavaş diyor ki:

  Arkadaşlar iyi günler. Benim sorum babamla ilgili. Biraz karışık olduğu için bu güne kadar ne sgk ne de başka birisi cevaplayamadı… Babam 10.01.1947 doğumlu olup 05/1973 yılından başlayarak 09/1985 yılına kadar sigorta giriş kaydı bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde olmak üzere toplamda 320 iş günü sigortalı görünüyor… Bu verilerle yaş haddinden emekli olup olamayacağını, isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyip ödeyemeyeceğimizi bildirirseniz çok seviniriz… şimdiden teşekkür ederim

 21. kerem yavaş diyor ki:

  Arkadaşlar iyi günler. Benim sorum babamla ilgili. Biraz karışık olduğu için bu güne kadar ne sgk ne de başka birisi cevaplayamadı… Babam 10.01.1947 doğumlu olup 05/1973 yılından başlayarak 09/1985 yılına kadar sigorta giriş kaydı bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde olmak üzere toplamda 320 iş günü sigortalı görünüyor… Bu verilerle yaş haddinden emekli olup olamayacağını, isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyip ödeyemeyeceğimizi bildirirseniz çok seviniriz… şimdiden teşekkür ederim…

 22. seyda turkoglu diyor ki:

  merhaba
  11 eylul 1968 dogumluyum.ssk sigortali ilk ise giris tarihim 27 09 1986 toplam prim odeme gun sayisi 157 gunkalan prim gun sayim 4993 olup gun boslugumu odedegim taktirde 11 09 2011 de emekli olabilirmiyim? eger emekli olmaya hakkazandiysam ne kadar odemem geker? beni bu konudar aydinlatirmisinz? tesekkurler

 23. tülin ünlü diyor ki:

  23-04-1958 doğumluyum 1-10-1977 ssk girişim var 1250 ssk günüm 1200 bağkur ve 1998 de 1 doğum var
  2 yıl doğum borçlanması ile 81 maddeye girebilirmiyim
  ne zaman emekli olabilirim

 24. tekin demirkaya diyor ki:

  20.11.1965 dogumluyum 01.10.1985 sıgorta girişim var 4854 gün olmuş ne zaman emekli olurum yardımcı olursanız sevinirim

 25. ORHAN AYDIN diyor ki:

  ocak 1959 doğumluyum.ocak 1990 itibari ile tarım sigortasına başladım.ve daha sonra son 5 yıldır da normal ssk lı olarak çalışıyordum.tarım sigortası dahil 2600 günüm var.18 ayda askerlik yaptım.yanlız ocak 2011 de kalbimden rahatsızlandım ve kalbime pil taktılar.malülen veya erken emekli olabilirmiyim.doktorlar çalışmayı yasakladı.bu konuda yardımcı olurmusunuz…

 26. memet dede diyor ki:

  1974 ssk girişliyim.2.621 gün ssk’da günüm var 1994,95,96 tarihlerinde tekelle tütün teslimatın var ve bu tarihlerde bağkur kesintim var. bu tarihlerdeki kesintiyi ssk günlerine aktarabilirmiyim bunun için ne yapmam gerek.

 27. fatma dursun diyor ki:

  Merhaba,
  14.09.1961 doğumluğum
  14.09.1981 ssk bölge müd.vermiş olduğu sigorta kartım var.
  14.10.1981 itibari ile primlerim yatmış.
  3446 gün ödenmiş sigorta.
  270 gün isteğe bağlı bağkur var
  +________
  3716 gün toplam
  sormak istediğim soru
  1. doğum borçlanması için başvurdum 1300 gün 11.487 tl yatıracaksın dediler 1 ay zarfında yatırıp emekli olabilirmiyim?
  2. borç alacağım bu parayı almayıp 3600 günle emekli olamazmıyım
  3. 14.09.1981 olması gereken sigorta başlangıcım 14.10.1981 sayıldığında çıkan ozamanki kanunlara göre emekliliğimi 2014 yılına atıyormuş doğrumu?
  4. iş mahkemesine başvurup kazanma şansım varmıdır? çabuk sonuçlanırmı?
  5.hemen doğum borçlanması yapıp alacağım emekli parasıyla 16 ayda geri ödemek doğru bir kararmı?alacağım borcu)
  6.3600 günle alacağım maaş ne kadardır?
  vereceğiniz cevaplar için çok tşk.ederim

 28. servet diyor ki:

  slm ben 01,01,1965 dogumlu sikortalı işe baslama tarihim 03,02,1988 5261 gün sayım 540 günde sakerlik borçlanması yatırdım benim kafamı karıştıran dökümanda sikorta başlangıcı askere gittigim tarih 05,09,1985 diyor benim aslında işe başlama tarihinden 18 ay geri gitmesi gerekmezmi bu durumda ben ne zaman emekli ola bilirim

 29. davut diyor ki:

  iyi geceler. 01.08.2007 tarihnde işe başlayan şuan itibariyle 1280 gün primi olan bi bayanın yaştan emeklilik şartı nedir? kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olabilir?

 30. ümit diyor ki:

  tuğba hanım merhaba benim babamda 1956 doğumlu.biraz arştırdım ben .babanız 3600 prim gününü toplamada ne zaman doldurdu onu yazabilirmisiniz

 31. tuğba güzel diyor ki:

  01.01.1956 doğum tarihi

 32. tuğba güzel diyor ki:

  merhabalar 3600 primle emekli olmada 15 yıl şartı kesintisiz 15 yıl çalışmak mı yoksa ilk işe giriş tarihi en az 15 yıl önce olması mı? benim babamın 15 yılı var ama kesintili olarak yani ilk işe girişi 1974 yılı 01.01.1956 ve 3138 primi var 600 gün de askerlik borçlanması var 3600 günlük emeklilikten yararlanabilir mi?

 33. BANU okanalp diyor ki:

  merhaba,1978 doğumluyum 1996 ssk girişliyim toplam 4762 gün ödenmiş pirimim var pirim günüme sigortanın sitesinden baktığımda 1063 gün kaldığını gösteriyor yaklaşık 3.5 sene daha çalışsam pirimimi doldurduktan sonra çalışmasam 56 yaşında aylığım bağlanırmı ? teşekkür ederim

 34. RİFAT UTANIR diyor ki:

  mrb.1956 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 01/03/1991 tarihindedir ve 4400 prim gün prim ödedim.600 günde askerlik borçlanmam var.600 günlük askerlik borçlanmasınıda yatırırsam ne zaman ssk dan emekli olabilirim.tarafıma bildirilmesini arz ederim.teşekkür ederim.

 35. kadir murat diyor ki:

  merhaba 08.05.1967 dogumluyum 08.05.1985 sigorta girişim var
  pirim gün sayım 7300 hala çalışıyorum ne zaman emeki ola bilirim
  bilgi veriseniz çok memmun oluru sizlere şimdiden teşekür ederim
  hayırlı ve saglıklı çalışmalar

 36. ŞÜKRÜ GÜLEN diyor ki:

  30.03.1969 DOGUMLUYUM 10.01.1987 TARİHİNDE SİGORTA GİRİŞİM 6500 GÜN PİRİM YATMİŞ GÜNÜM NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

 37. AYŞE diyor ki:

  mrb 11.11.69 doğumluyum. 04.12.1989 yılında sigortalı işe başladım. 20 yıl 11 ay çalışmıştım. 4700 prim günüm var. 2 hafta önceside işten çıkış aldım. Ben emekli olabilmem için ne kadar çalışmam lazım birde yaş olarak kaç yaşımda emekli olabiliri. ssk numaram 15072555 ‘dir.

 38. DERYA ALAGÖZ diyor ki:

  25/02/1979 doğumluyum. İlk sigortam 15/12/1997 – 18/03/2008 tarihleri arasında çalıştığım şirkette. Daha sonra 01/04/2010 tarihinde işe başladığım şirkette halen çalışıyorum. 3600 günümü ilk çalıştığım yerde 24/10/2007 tarihinde doldurdum. Kaç yaşında emekli olacağım, ne zaman olacağım?? Sürekli kanun değiştiği için kafam karışık Cevaplarsanız sevinirim.

 39. DERYA ALAGÖZ diyor ki:

  25/02/1979 doğumluyum. İlk sigortam 15/12/1997 – 18/03/2008 tarihleri arasında çalıştığım şirkette. Daha sonra 01/04/2010 tarihinde işe başladığım şirkette halen çalışıyorum. 3600 günümü ilk çalıştığım yerde 24/10/2007 tarihinde doldurdum. Kaç yaşında emekli olacağım, ne zaman olacağım?? Sürekli kanun değiştiği için kafam karışık Cevaplarsanız sevinirim.

 40. Fatma Oğuz diyor ki:

  Merhaba,

  Ben 20,10,1973 doğumluyum. 01,02,1989 yılında stajer öğrenci olarak ssk girişim başlamış oldu. Kasım 1993 yılından itibaren de aralıksız çalıştım ve şu anda toplam 5592 prim günüm ödenmiş durumda. Ne zaman emekli olabilirim ? Ya da emekli aylığı alabilmem için yaş sınırım var mıdır?

 41. ümit korkmaz diyor ki:

  merhabalar babam 03-09-1976 işe giriş tarihi 3686 gün prim 600 gün askerlik borçlanmasını yatırdı 02-02-1956 doğumlu

 42. muzaffer başuslu diyor ki:

  slm alykm ben sorumu detaylı sorarsam daha net bilgi alacağımı düşünüyorum. ben 08.10,1963 doğumluyum 1983 yılında askere gittim ve 18 ay olamk üzere askerlik yaptım ve 01.06.1986 yılındada s.s.k.lı olarakta işe başladım şu anda 7410 gün primim bulunmaktadır .ben 18 ayyaptığım askerliğimi borçlanırsam tam olarak kaçyaşında ve yılında ay olarakta bildirirseniz memnun olurum.teşekkür ederim.saygılar.

  1. admin diyor ki:

   aleykum selam. sorunuzu iletişim bölümünden gönderirseniz cevaplayayım.

 43. ümit korkmaz diyor ki:

  merhabalar babam 02.02.1956 doğumlu 3686 prim ve 600 askerlik borçlanmasını yatırdı ne zaman emekli olabilir yardmıcı olursanız sevinirim

  1. admin diyor ki:

   Babanızın işe giriş tarihini yazmazsanız bu soruyu cevaplamak imkansız olur.

 44. Hüseyin Ateş diyor ki:

  21-07-1965 doğumluyum 01-12-1985 tarihinde ilk ssk lı olarak işe başladım halen çalışıyorum toplam 6900 pirim görünüyor.25 yıllık ssk sürecini doldurmama 1,5 ay vardır dolduğunda emekli olabilirmiyim öyle bir söylenti var maaş bağlanırmı.25 yılı doldurunca 1 kereye mahsus emekli edecekler ve maaş bağlanacakmış meclise sunulmuş diyorlar doğrumudur.25 yıl üzerinden emekli olabilmem için ne yapmalıyım.Şimdiden teşekkür ederim,Saygılarımla.

 45. Hüseyin Ateş diyor ki:

  21-07-1965 doğumluyum 01-12-1985 tarihinde ilk ssk lı olarak işe başladım halen çalışıyorum toplam 6900 pirim görünüyor.25 yıllık ssk sürecini doldurmama 1,5 ay vardır dolduğunda emekli olabilirmiyim öyle bir söylenti var maaş bağlanırmı.25 yılı doldurunca 1 kereye mahsus emekli edecekler ve maaş bağlanacakmış meclise sunulmuş diyorlar doğrumudur.25 yıl üzerinden emekli olabilmem için ne yapmalıyım.Saygılarımla.

 46. ferhat aslım diyor ki:

  12,02,1955 doğumluyum
  10,06,1971 ilk işe giriş tarihi
  2988 prim gün ödemem var
  600 gün askerlik borcumu yatırırsam
  3600 günle ne zaman emekli olabilirim. şimdiden teşekkürler.

 47. saliha diyor ki:

  slm ilk işe giriş tarihim 07.01.1992 doğum tarihim1974 haziran 3yıl 9ay 22 gün bağkurum var 2080 günde ssk primim var çalışıyorum ne zaman emekli olabilirim 3600 e tabimiyim yoksa çalışmaya devam mı etmeliyim cevabınız için şimdiden teşekkür

 48. aysun diyor ki:

  1977 doğumluyum 1997 ssk ya girişim yapıldı 3900 günüm oldu …ne zaman emekli olabilirim

 49. Cem Metin diyor ki:

  Mrb. Annem 06.07.1958 Doğumlu. 01.04.1996 ilk işe giriş tarihi. Toplamda 3630 günü var. 31.05.2006 ‘ da gününü doldurmuş bulunmaktadır. Rica etsem emeklilik için nezaman başvurabiliceğimizi yazarmısınız. Saygılarımla.

 50. mustafa avcu diyor ki:

  14.05.1950 dogunlu 1984 ssk giriş gün 38 1994 bag kur 320 gün esnaf 1995 arası ve 2000 ile 2001 arası istege bağlı 1 yıl 10 ay ve 2003 ve 2005 arası 2 yıl 2 ay 26 gün tarım bagkurum var
  2006 tarihinde ssk istege baglı ve ssklı calıımam 1223 günüm oldu genel toplam günüm 3647 olmuştür 11.09.2010 tarihinde tahsis verdim emeklilik kazanmış olurmuyum.

 51. […] Ssk ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde karşınıza bir çok veri lazım olacaktır. Bunlardan birisi doğum tarihiniz, ilk işe giriş tarihiniz, hizmet gün dökümünüz, askerli borçlanması yapıp yapmadığınız, yaptıysanız ne kadar süre borçlandığınız, başka sosyal güvenlik hizmetleri olan bağ-kur ve emekli sandığından ya da isteğe bağlılardan ne kadar bir gün dökümünüz var bunları bilmeniz lazım. Yoksa emeklilik hesabınız doğru olmaz. […]

 52. sonay can diyor ki:

  17.03.1970 doğumluyum
  10.04.1992 tarihinde sigortalı işe başladım toplam ssk dan 2575 günüm var.
  ayrıca 2001 2004 tarihleri arası bağkurum var.toplam bağkurum 1247 gün.
  hala ssk lı olarak çalışıyorum.
  ne zaman emekli olabilirim.
  tc.72856101842

  1. filiz diyor ki:

   1970 doğumluyum 1991 yılında sigorta girişim var halen çalışıyorum toplam 5459 gün prim ödedim ve devam ediyorum…ne zaman emekli olabilirim..

   Şimdiden Vereceğiniz cevap için teşekkür ederim…

 53. FUNDA diyor ki:

  MERHABA BEN 1980 DOGUMLUYUM İŞE GİRİŞ TARİHİM 1995 AMA PİRİMİM TAM YATTI 1998 YANİ 18 YAŞINDAN SONRASI SAYILIYORMUŞ SSK ÖYLESÖYLEDİ

  1. admin diyor ki:

   18 yaşından sonra sayılıyor sözü tamamen bir saçmalık. Sadece meslek lisesi, ticaret lisesinde stajyer iseniz okul sizi sadece meslek hastalıkları sigortası yaptırdığı, emeklilik için prim yatırmadığı için emeklilik hesabında stajyerlik günleriniz emeklilik hesabında sayılmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir