SGK kimden emekli maaşını geri istiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçmişte isteğe bağlı prim ödeme süreleri ile yurtdışı çalışma süreleri çakışanların isteğe bağlı prim ödeme sürelerini silmekte ve emekli olanların emekli aylığını kesip ödediklerini geri istemekte, emeklilik bekleyenleri ise hayal kırıklığına uğratmaktadır. Yargı ise bu duruma izin vermemektedir

Ali Bey, uzun yıllar Almanya’da çalıştım. Bu arada Türkiye’de SSK’ya isteğe bağlı prim ödedim ve 2001 yılında da Türkiye’den isteğe bağlı SSK primleriyle emekli oldum. Şimdi de Almanya’dan emekli olunca, Almanya sosyal güvenlik kurumu hizmetlerimi Türkiye’ye gönderince, SSK “isteğe bağlı prim ödemeleri ile Almanya çalışmalarım çakışıyor” diye SSK’dan emekliliğimi iptal etti. Yetmedi 2001’den beri aldığım aylıkları benden faiziyle geri istiyor. Ne yapmam lazım, lütfen yardımcı olun. İsmimi de gizli tutarsanız memnun olurum.

Sayın okurum, Sosyal Güvenlik Kurumu, geçmişte isteğe bağlı prim ödeme süreleri ile yurtdışı çalışma süreleri çakışanların isteğe bağlı prim ödeme sürelerini silmekte ve emekli olanların emekli aylığını kesip ödediklerini geri istemekte, emeklilik bekleyenleri de hayal kırıklığına uğratmaktadır. Yargı ise bu duruma izin vermemektedir. Bu sebeple konuyu iş mahkemesine taşıyın ve aşağıdaki örnek olarak vereceğim Yargıtay kararını da kullanın.

ÖRNEK YARGI KARARI:
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
Esas: 2001/8480
* İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
* YERSİZ ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ TAHSİLİ
Davacı, Federal Almanya’da sigortalı çalışmaya devam ederken Türkiye’de, isteğe bağlı sigorta tescilini yaptırmış ve primlerini de ödemiştir. Yaşlılık aylığı bağlama istemi üzerine davacıya aylık bağlanmış, ne ki davacının, isteğe bağlı sigortalılık döneminde Federal Almanya’da zorunlu sigortalı olarak çalıştığının Kurumca saptanması üzerine yaşlılık aylığının kesildiği ve ödenen aylıkların davalıdan istirdadına karar verilmesinin istendiği görülmektedir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Federal Almanya’da zorunlu sigortalı olarak çalışan Türk uyruklu bir kimsenin Türkiye’de isteğe bağlı sigortalı olabilip olamayacağı noktasındadır. Şu haliyle uyuşmazlığın yasal dayanağı, isteğe bağlı sigortalı olabilme koşullarını gösteren Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 85. maddesinin (A-C) bendidir. Anılan maddenin (c) bendine göre, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışanlar isteğe bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olamazlar. Maddede geçen, “…herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna…” deyiminin Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını amaçladığı açık seçiktir. Bu durumda, gerek sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde, gerekse yapılmayan ülkelerde çalışan Türk uyruklu kimseler Türkiye’de isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Federal Almanya ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmışsa da, davalı anılan sözleşmenin uygulanmasını istemediğinden sözleşme hükümleri bu davada uygulanamaz…

SGK’NIN YURTDIŞI DAİRESİ KÖR KUYU GİBİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yurtdışı iş ve işlemleriyle ilgili Yurtdışı Hizmetleri Daire Başkanlığı var. Ancak ne hikmetse oraya giden evrak ve başvurular sanki kör kuyuya gitmiş gibi bir daha dönmüyor. Okurlarımızdan yüzlercesinin mektubu var, kimisinin başvurusunun üzerinden 2 yıl geçmiş, tek ses tek nefes yok. Hatta bana mesaj gönderen okurlara “Mail gönderin, bilgi edinmeden sorun” diyorum oralardan da ses seda yok. Bu arada özellikle yurtdışı borçlanmasıyla günbegün vatandaşların işlerini zorlaştırıcı genelge ve genel yazı çıkarmakta ise çok mahirler.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir