Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Ara

Raporlu İşçiye Sigorta Ssk primi ödenir mi?

Raporlu İşçiye Sigorta Ssk primi ödenir mi?

Raporlu işçilerin sigortası yatırılır mı sigortalı gösterilir mi ? Hususunda Sayın Ali TEZEL’in yapmış olduğu bir yazı ve açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1-) Raporlu işçi için prim ödenebilir… (Ali TEZEL)


Kayınpederim 5 ayı aşkın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle çalışamamaktadır ve doktor raporu vardır. Ancak bu süre içerisinde kayınpederimin işvereni SSK primlerini düzenli olarak ödemeye devam etti.

Aradan geçen bu sürede hiçbir maaş desteği almayan kayınpederim bu süreye istinaden SSK’dan herhangi bir para talebinde bulunabilir mi? SSK’dan bu süre içinde oluşmuş (elbette oluşmuşsa) maaş alacaklarını aldığı durumda emekliliğine etki eder mi? Bu talepte bulunabilmesi için izlemesi gereken yol nedir? Ersoy Bahçetepe

Beyefendi, rahatsızlığı nedeniyle doktordan rapor alan SSK’lı işçinin rapor tarihinden önceki bir takvim yılı (360 gün) içinde SSK’ya ödenmiş 120 günü varsa, istirahatın ilk iki günü hariç diğer her bir günü için SSK’ya bildirilen (brüt) kazancının 2/3′ü kadar geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı vardır. Bu parayı kayınpederiniz ne zaman isterse SSK’ya gidip alabilir. İstirahatlı (raporlu) olduğu sürede işvereni de atıfet (yardım) kabilinden kayınpederinize (işçisine) ücret de ödeyebilir. Ücret ödediği için de bu durumu SSK’ya bildirmek ve primlerini ödemek zorundadır. Yani, raporlu işçinin rapor süresince çalıştırılması yasaktır ama ücret ödenmesi yasak değildir. Tabi ücret ödenince de bu durum SSK’ya bildirilip primleri ödenmelidir. Sonuç olarak kayınpederinize SSK’ya bildiren işverenden ücret, SSK’dan da geçici işgöremezlik ödeneği alma hakkı var ama işveren SSK’dan aldıklarını bana getir ben ücretini tam vereceğim diyebilir.

2-) İstirahatlı Sürelerde Sigortalı Adına Prim Ödemesi Yapılabilir mi? (Selim EROL)

506 ve İş Yasasında istirahatlı olan sigortalı adına sigorta primi ödenmesi veya ödenmemesi hakkında açık bir hüküm bulunmamakla birlikte genel uygulama, raporlu kalınan sürelerde prim ve gün bildiriminde bulunulmaması şeklindedir.

-İstirahat süresince, Kurumuna müracaat eden sigortalı çalışmadığı günler için iş göremezlik (istirahat parası) parası almaktadır.

-Ancak işverenlerin sigortalıların sağlık sebebiyle çalışamadığı günlerde sosyal güvenlik ve parasal yönünden bir hak kaybına uğramaması için sigortalıya ücret ödemesi (atifet kabilinden- yardım amacıyla) halinde bu ödemelerin sigorta primine ve gün sayısına dahil edilmesi gerekmektedir.

-Sigortalıya raporlu olduğu sürece tam ücret ödemesi yapan işverenin dilemesi halinde, sigortalının Kurumdan aldığı hastalık ödeneğini talep hakkı bulunmaktadır.

3-) Raporlu İşçiye Sigorta Primi Ödenir Mi? (Şerif AKCAN)

Son günlerde okuyucularımızdan sıklıkla “raporlu olan işçi adına sigorta prim yatırılabilir mi” sorusu gelmektedir. İş kazası, hastalık veya analık durumu nedeniyle sağlık raporu alan işçiler için bazı işverenler sigorta primi yatırmak istemektedir. İşveren, sağlık sebebiyle çalışamayan işçisinin sosyal güvenlik yönünden bir hak kaybına uğramasını istememektedir. Bunun da ötesinde, çalışamayan işçinin ekonomik anlamda bir kayba uğramaması için ücret ödemektedir.

Özellikle iş kazasına uğrayan işçilerin maruz kaldığı olay nedeniyle ortaya çıkan kayıplarını gidermek isteyen işverenler bu yola başvururlar. Diğer yandan, hekim raporu ile çalışamayacağı tespit edilen işçi adına Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemenin de bir suç unsuru olduğu düşünülmektedir.

Raporlu işçi çalıştırılamaz

İlk bakışta bu düşünce doğru gibi görünüyor. Gerçekten, herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle sağlık raporu alarak çalışmayan kişi için sigorta primi ödemek çok anlamalı gelmiyor. İlk akla gelen, raporlu olduğu halde işçinin çalıştırılmış olmasıdır.

Gerek İş Kanunu ve gerekse Sosyal Sigortalar Kanunu hekim raporuna rağmen çalıştırılan işçinin tedavisinin gecikmesinden dolayı ortaya çıkan sonuçlardan işvereni sorumlu tutmuştur. Sağlık raporu olduğu halde işçi çalıştırılırsa ve bunun sonucunda işçinin hastalığında bir artış meydana gelirse veya tedavi süreci uzarsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sağlık harcamalarının tamamı işverenden tahsil edilir. Bu nedenlerden dolayı işverenlere kesinlikle istirahatli olan işçileri çalıştırmamalarını tavsiye ediyoruz.

Ücret ödenirse primi de ödenmeli

Raporlu işçinin çalıştırılmasının sakıncalarına değindikten sonra, istirahat süresince işyerinde çalıştırılmadığı halde ücret ödemesi yapılan işçilerin durumunu ele alalım. Yukarıda belirttiğimiz üzere, bazı işverenler, çeşitli nedenlerden dolayı raporlu olan işçilerinin sigorta primini ödemek istemektedirler.

İş Kanunu’nda ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda istirahatlı olan işçi adına sigorta primi ödenmesi veya ödenmemesi hakkında açık bir hüküm bulunmamaktadır. Genel kural, raporlu olan işçi için işveren sigorta primi ödemez. İşçi, ortaya çıkan gelir kaybını prim ödediği hastalık, iş kazası veya analık sigortası kolundan karşılamaktadır. Yani, istirahatlı olan işçi, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek çalışmadığı günler için iş göremezlik ödeneği, diğer bir deyişle istirahat parası almaktadır.

Sosyal Sigortalar Kumru tarafından 1988 yılında çıkarılan 16 sayılı Genelge ile “Sigortalılara İstirahatlıyken Ödenen Ücretler” konusu ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Buna göre;

“Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede işverenlerce ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği nazara alınmadan ödenen tam ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (a) fıkrası kapsamında mütalaa edilerek prime tabi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde 506 sayılı Kanunun 78. maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazana iblağ edilmek suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık sigorta primleri bildirgeleri ile dört aylık sigorta primleri bordrolarında gün sayısı olarak gösterilmesi gerekmektedir”

İşte, istirahatlı işçiye yapılan ücret ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması ve işçi adına hizmet olarak kayıt edilmesi, söz konusu genelgenin bu düzenlemesine dayanmaktadır.

Görüldüğü üzere, işverenin, raporlu olan işçisine ücret ödemesi halinde, söz konusu ücretleri sigorta primine tabi tutması bir zorunluluktur. İşveren, raporlu olan işçisine herhangi bir ücret ödemek durumunda değildir. Eğer ücret öderse sigorta primlerini yatırmak zorundadır.

Ayrıca, hem 1475 sayılı mülga İş Kanununda ve hem de 4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili şöyle bir hüküm bulunmaktadır. İşveren, istirahatlı olan işçisine ücret ödemesi yaparsa, işçisinden SSK’dan aldığı istirahat parasını geri isteyebilir. İşçiye raporlu olduğu sürece tam ücret ödemesi yapan işveren, işçinin SSK’dan aldığı hastalık ödeneğini talep hakkına sahiptir.

Clip to Evernote

3 Comments

  1. şerifekısa diyor ki:

    ne zaman yatacak rapor parası

  2. Gökhan ÇALIM diyor ki:

    2 aydır raporluyum sigorta pırımım tam yatar mı, yoksa o ıkıay suresın de eksık mi yatar bu konuda yardımcı olmanızı arz ederım saygılarımla.

  3. selım diyor ki:

    selam ben 3 ay once ıs kazası gecırdım yurt dısında lıb yada sag ayak bılegım 3 yerınden kırıldı sırket hastaneye goturup getırıyo ufak tefek yardımlarda bulunuyo benım aramam gereken b ı kakkım varmı sırket bana bı tazmınat odemek zorundamı raporluyum tedavım devam edıyo kırıklar agır kırık durumunda ama suanda yavas yavas toparlıyorum bu konuda sızden bıl gı almak ıstıyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>