Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Ara

Borsa Yatırım Fonu Nedir?

Borsa yatırım fonu (BYF), bir endeksin için­deki menkul kıymetlere, endeksteki ağırlık­ları oranında yatırım yapar. BYF’ler, dayanak aldıkları endeksteki hisse senedi, altın, tahvil, döviz gibi enstrümanların getirisini yansıtır. Diğer bir deyişle, yatırımcı BYF satın aldığında, BYF’nin dayanak aldığı endeksi satın almış olur. Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından oluşturulur. Diğer […]

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senedi, anonim şirketler tarafından çıkarılan ve şirketin sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedi alan yatırımcı şirkete ortak olur. Ancak, hisse senetlerinin değerinin her an de­ğiştiği, dolayısıyla düşebileceği de unutulmamalıdır. Hisse senedi, sahibine: • Ortaklık hakkı, • Yönetime katılma (oy) hakkı, • Kâr payı alma […]

Sermaye Piyasasında Hangi Araçlara Yatırım Yapılabilir?

Sermaye Piyasasında Hangi Araçlara Yatırım Yapılabilir? Sermaye piyasasında yatırımcılar, hisse senedi, borsa yatırım fonu, varant, devlet tahvili, hazine bonosu, türev ürünler ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Sermaye Piyasasında Hangi Kurumlar Yer Alır?

Sermaye piyasasının düzenli ve verimli işleyebilmesi için çeşitli kurumlar beraberce faaliyet göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye piyasasını düzenleyen ve de­netleyen kamu kurumudur. SPK’nın temel görevi piyasanın işleyiş kurallarını belirlemek, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak, ilgili kurumların belli kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. İstanbul Menkul […]

Sermaye Piyasası Neye Yarar?

Etkin bir finansal piyasa, tasarrufların verimli yatırım alanlarına yönlendiril­mesinde önemli rol oynar. Sermaye piyasasında yatırımcılar, birikimlerini belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirirler. Girişimciler ise hisse senedi veya borç­lanma senedi ihraç ederek finans­man ihtiyaçlarını karşılarlar. Tüm bu işlemler aracı kuruluşlar (Bk. Soru 3) vasıtasıyla gerçekleşir. Sermaye piyasası birincil piyasa […]

Finansal Piyasa Nedir?

Kaynak ihtiyacı olan girişimciler ile birikim sahibi yatırımcılar arasındaki kaynak alış verişini sağlayan kurum­lar, yatırım ve finansman araçları ile bunları düzenleyen kurallardan olu­şan yapıya finansal piyasa denir. Finansal piyasalarda yapılan yatırım­lar ileride olacak olayların belirsizli­ğinden ötürü yatırılan paranın kaybe­dilme riskini içermektedir. Anaparanın geri dönmeme riskinden başka, faiz riski, döviz riski […]

Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devrinde İnce Noktalar

Anonim ve Limited Şirket Hissesi Devrinde İnce Noktalar Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı I- GİRİŞ Ülkemizdeki anonim ve limited şirketlerin büyük kısmı, “aile şirketi” olarak kuruluyor. Limited şirketler genellikle iki ortaklı olarak kuruluyor. Yüzde 99 hisse şirketi yöneten kişiye, yüzde 1’i de eşi, çocuğu, kardeşi ya […]

İşsizlik ödeneği hangi durumlarda kesilir

İşsizlik sigortası hangi hallerde kesilir, ne zaman hesabımıza işsizlik parasının yatması sona erer, hangi şartlar altında artık işsizlik sigortası alamayız, devlet hangi şartlar altında işsizlik maaşı ödemelerini sona erdirir. İşsizlik sigortası: bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları […]

Gss prim borcu nasıl iptal edilir?

Genel sağlık sigortası adında bana devlet borç çıkartmış. Devlet genel sağlık sigortasını bana neden borç olarak çıkartıyor. Bunu anlamıyorum. Bu çıkan borcu nasıl iptal ettirebilirim. Türkiye’de ikamet eden kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Gerçi adı üstünde ücretsiz olanın parasını devlet sizden alıyor. Bu da şu şekilde işlemektedir. Bir kişi […]

Emekli çalışırsa maaşından nekadar kesilir

Emekli olan kişiler emeklilik parası alırken çalışmalarında bir engel var mı yok mu? Veya emekli maaşı alan emekliler çalışma hayatına devam ederse maaşlarından herhangi bir para kesilir mi? Kesilmez mi? Kesilirse ne kadar kesilir? Hangi durumlarda kesilir? İşte bu soruların cevapları aşağıda yer almaktadır. Emekli çalışırsa maaşından ne kadar kesilir? […]