Muhtasar beyanname ne zaman verilir?

Kira ödemelerinin muhtasar beyannamesinin ne zaman verileceği konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.

Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre gayrimenkul sermaye iradına konu olacak bir gelir unsurunun vergilendirilmesi için mutlaka tahsil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla dönemleri ile kira ödemeleri arasında mutlak bir paralellik kurulmaması gerekir. Ödeme yapıldıkça tevkifat yapılır. Kira ödemesinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğünce düzenlenen belgelerle tevsik zorunluluğu bulunmakta olup, muhtasar beyannamenin de ödeme yapılan dönemle ilgili olarak ertesi ayın 23. gününe kadar vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kaynak: lebib yalkım

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir