Malülük raporu bilgileri

Malulen emekliler için maluliyet tespitine esas sağlık kurulu raporu alması gerekli. Bu raporda da eksiklik olmaması gerekiyor. Bu eksikliğin giderilmesi için formu tam ve doğru bir şekilde doldurmak gerekiyor. Daha sonra herhangi bir zorluk ile karşılaşmamak adına formda aşağıda yer alan bilgileri tam olarak doldurmanız gerekir.

Malulen emeklilik için  ”Maluliyet Tespitine Esas Sağlık Kurulu Raporu” almak gerekli bulunmaktadır. Maluliyet Tespitine Esas Sağlık Kurulu Raporlarında da aşağıdaki hususların bulunması zorunlu bulunmaktadır. Bu nedenle rapor alırken bu hususların bulunup bulunmadığını kontrol edin. İstenen hususlara aşağıda yer verilmiştir;

a)   Hastane adının,

b)   Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinin,

c)   Raporun tarih ve sayısının,

ç)   Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerinin,

d)   Sigortalı ve 15 yaşından büyük çocukların son 6 aylık mühürlü fotoğrafının,

e)   Sağlık Kurulu raporunun düzenlenme nedeninin (maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı …),

f)   Kimlik tespiti yapılarak sigortalı/hak sahibinin talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızalarının, ilgili branşlarca muayenesi sonucu, muayene bulgularının her bölümün karşısına ayrıntılı olarak yazılmasına,

g)   İlgili branşlarca yapılan tetkik sonuçlarının sağlık kurulu raporuna yazılıp, tetkik raporlarının aslı ya da onaylı fotokopilerinin eklenmesine,

ğ)   Eklenen test ve tetkik belgelerinde sigortalı/hak sahibinin adı, soyadı ve tetkik tarihinin belirtilmesine,

h)   Devam eden tedavisi varsa tedavi protokolünün belirtilmesine,

ı)    Tıbbi terimlerin kısaltılmaksızın yazılmasına,

i)    Daha önce aynı hastanede tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya resmî onaylı fotokopilerinin eklenmesine,

j)    Hekim muayeneleri, tetkikler vb. işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında yazılmış ve sağlık kurulunca onayları tamamlanmış, asıl nüshasının sevk veren sosyal güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesine, hasta yakınlarına bir nüsha verilecek ise “aslı gibidir” onayı yapılarak verilmesine,

k)   Karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmeksizin, “Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ibaresinin yazılmasına,

dikkat edilmesi gerekmektedir.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir