Maaşın ne kadarına haciz konulabilir haczedilebilir ?

Maaşın ne kadarına haciz konulabilir haczedilebilir ?

Kredi borçlarımdan dolayı benim maaşıma haciz geleceğini öğrendim ben toplamda 1.500 tl net maaş alıyorum ve işverenim de bunu net olarak zaten bildirmiş durumda. Şimdi benim toplamda faizli olarak 8.885 TL borcum var acaba maaşımın ne kadarına haciz konulacak ne kadarı haczedilebilir elime net olarak ne geçecek ?

Yasanın öngördüğü rakam en az 1/4 oranındadır yani kişi maaşının en az 1/4′unu tasarruf eder ve bu kısımda haczidilebilir karinesine dayanmaktadır. Maaşınızın 3/4 ünden daha az bir kısmı ile geçinebileceğiniz ispatlanır ise 1/4 yani dörtte birden daha fazlada haciz durumu söz konusu olabilir. Eğer adınıza gayrimenkul kira geliri vs vs var ise tabiki… Bu durumda sizin öyle birşeyinizin olduğunu düşünmüyorum. Sizin durumunuzda maaşınızın dörtte biri olan 375 TL lik kısmı haciz edilecektir.

EĞER EMEKLİ İSENİZ ;

Emekli maaşına haciz konulamaz !

Bağkur ve ssk emekli aylıklarına haciz konulabilir mi ? 2012

sorusunun cevabı. Hayır konulamaz çünkü 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık alan memur emekli, dul ve yetimleri için haciz yasağı hükmü uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi, verdiği kritik kararla emekli, dul ve yetim aylıklarını hacizden korumuş oldu.

Bir emekli örneğin kredi kartı borcu sebebiyle takibe uğrarsa, bu borç için maaşına haciz konamıyor. Ancak Halk Bankası, açtığı bir davada yasanın bu hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Mahkeme bu iddiayı ciddi buldu ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, 12 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, bu hükmün anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

Bugüne kadar olduğu gibi,  SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına bundan sonra da haciz konulamayacak.

Sadece emekli, dul ve yetimin izni olursa haciz uygulanabilecek.

Aylıklara haciz konamayacak

5510 Sayılı Kanun’un 93. Maddesi : Gelir, aylık ve ödenekler; 88′inci Madde’ye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” deniliyor. Buna göre SGK tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konabiliyor.

Bir emekli örneğin kredi kartı borcu sebebiyle takibe uğrarsa, bu borç için maaşına haciz konamıyor. Ancak Halk Bankası, açtığı bir davada yasanın bu hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Mahkeme bu iddiayı ciddi buldu ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Memur emeklisinin maaşına haciz konulabiliyor.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre aylık alan memur emekli, dul ve yetimleri için haciz yasağı hükmünün uygulanmıyor.

Aylık ve gelirlere haciz konmasını engelleyen yasa hükmü 5510 Sayılı Kanun’da yer alıyor.

Memur emeklileri 5434 Sayılı Kanun’a göre aylık alıyorlar. Bu kanunda ise aylıklara haciz konulamayacağı veya haczin emeklinin iznine tabii olduğu yönünde bir düzenleme bulunmuyor.

Memurlar için öteden beri haciz uygulandığı gibi, bundan sonra da uygulanmaya devam edecek.

5434 Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle, diğer emeklilerle eşitlik sağlanması yerinde olacaktır.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir