Kimler SGDP ödemek zorunda

 
 

Kendilerine yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerden hangi durumlarda sosyal güvenlik destek primi kesilir?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce kendilerine yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ile, bu tarihten önce sigortalı olup, daha sonra kendilerine aylık bağlanacak olanların 4/a kapsamında bir işyerinde çalışmaları halinde, aldıkları ücretleri üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilerek, işverenlerince Kuruma ödendiği takdirde, yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. 4/b kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar ise, aylıklarından % 15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesildiği sürece, aylıklarını almaya devam edeceklerdir. 1.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 4/a, 4/b, 4/c kapsamında sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 4/a kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Yaşlılık aylığı kesilenler işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için Kuruma yazılı istekte bulundukları takdirde, yaşlılık aylıkları yeniden hesap edilerek tekrar bağlanacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden sonra kendilerine yaşlılık aylığı bağlananların 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde (tarımsal faaliyette kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç) aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunmaları halinde, yaşlılık/emeklilik aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Bu durumda olan kişilerin aylıklarından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından % 15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi
kesilecektir.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir