İşverenin eşi hangi hallerde kendi işyerinde sigortalı sayılır?

İşverenin eşi hangi hallerde kendi işyerinde sigortalı sayılır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinde kimlerin sigortalı sayılacağı, 6. maddesinde de kimlerin sigortalı sayılmayacağı belirtilmiştir. Kanunun 5. maddesinde ise, bazı çalışanlar için hangi sigorta kollarının uygulanacağına dair hükümler yer almaktadır. Kanunun 6. maddesinin (a) bendine göre, işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılmayacaktır. İşverenin eşinin kendi işyerinde sigortalı sayılabilmesi için kendisine bir ücret verilmesi, bu ücret üzerinden Kuruma sigorta priminin ödenmesi, ayrıca Kanunun 4. maddesinde de belirtildiği gibi, bir hizmet akdine istinaden o işyerinde fiilen çalışıyor olması gerekir. Eşin sigortalı sayılabilmesinin şartları yanında, işverenin eşinin o işyerinde gerçekten çalıştığını belgelerle kanıtlaması, ücretlerin işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilmesi gerekir. Kurumca yapılan inceleme sonucunda, eşin işyerinde fiilen çalışmadığı tespit edilirse sigortalılığı iptal edilebilir, Kurumca yapılan masraflar var ise, sigortalılığın iptalinden dolayı bu masrafların tahsili yoluna gidilebilir.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir