İşten ayrılan sigortalılar kaç gün daha sağlık yardımlarından yararlanabilirler?

İşten ayrılan sigortalılar kaç gün daha sağlık yardımlarından yararlanabilirler?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. maddesine göre, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık, (4/a) kapsamında çalışan sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Ancak, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık, iş akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Aynı Kanunun 67. maddesine göre de, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 90
günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdiği tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.
Demek ki, sigortalılar adına işten ayrıldıkları tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş ise 10+90=100
gün süreyle bakmakla yükümlü kişilerle birlikte sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. 100 gün sürenin bitiminden sonra Kuruma genel sağlık sigortası primi ödeyenler veya isteğe bağlı sigortalılar, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edebilirler. Ayrıca, işsizlik sigortasından yararlanacak şekilde işten ayrılan sigortalılar, işsizlik ödeneği aldıkları sürece genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir