İşçinin çalıştığı şirkete ortak olması halinde sigortalılık durumu

Bir işyerinde hizmet akdi ile çalışmakta iken çalıştığı şirkete ortak olan kişi, hangi sigorta kapsamında sayılır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesine göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (4/a) kapsamında, kendi adına ve hesabına çalışanlar ile şirket ortakları ise (4/b) kapsamında sigortalı sayılırlar. Aynı Kanunun, sigortalılık hallerinin birleşmesi başlıklı 53. maddesine göre, 1.10.2008 tarihinden önce, (4/a) kapsamında çalışmakta iken bir şirkete veya kendi şirketine ortak olanlar (4/a) sigortalılığı devam ettiği sürece (4/b) kapsamında sigortalı olamıyor, (4/a) sigortalılığının sona ermesi veya kesintiye uğraması halinde ise takip eden günden itibaren (4/b) sigortalılığı başlıyordu. (4/b) sigortalılığı önce başlayanlar da kendi şirketinde veya başka bir şirkette (4/a) sigortalısı olamıyordu. Diğer bir ifade ile önceden başlayan sigortalılığa geçerlilik tanınıyordu. Ancak, 1.10.2008 tarihine kadar (4/b) kapsamında kayıt ve tescil yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar ile, 30.4.2008 itibariyle 5 yıldan fazla prim borcu nedeniyle (4/b) sigortalılığı durdurulanlar kesinti olana kadar kendi şirketlerinde (4/a) sigortalısı olabilmektedir. 1.10.2008’den sonra ise, (4/a) kapsamında çalışmakta iken çalıştığı şirkete ortak olan kişi ortak olduğu tarihten itibaren (4/b) kapsamında sigortalı sayılacak, (4/a) kapsamındaki sigortalılığı sona erecek, artık kendi şirketinde (4/a)’lı olamayacaktır. Ancak, şirket ortaklığı devam ederken kendi şirketinde olmamak kaydıyla, başka bir işyerinde sigortalı çalışmaya başlayan kişinin (4/b) sigortalılığı sona erdirilecek, (4/a) kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu kişi isterse, Kuruma yazılı talepte bulunmak şartıyla, şirket ortaklığı devam ettiği sürece (4/b) kapsamındaki primlerini de ödeyebilecektir. (4/a) sigortalılığının sona ermesi halinde ise, şirket ortaklığı devam ediyorsa tekrar (4/b) sigortalılığı başlayacaktır.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir