İkinci Bir İşte Aynı Anda Çalışmak İstiyorum

Sorunuz:

Kamu kuruluşunda, daimi işçi statüsünde çalışan bir personelim ve lisans mezunuyum. 2. bir işte aynı anda çalışmak istiyorum. Ama 2. bir sigorta yatırılması gerekmektedir. Bu durumda 1.işverenımle olan ilişkim nasıl olacak? Bir sıkıntı yaşar mıyım? Yani kısaca 2.bir sigortalı işte çalışmam için nasıl bir yol takip etmeliyim. Saygılarımla.(Oğuzhan A.)

Cevabımız:

Merhabalar,
657 Kapsamındaki Memurların İkinci İşte Çalışması
Memurların ikinci bir işte çalışmasına ilişkin yasak şu şekildedir:
MADDE 28 – TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI
(Değişik: 30.05.1974 – KHK 12 md.; Değiştirilerek Kabul: 15.05.1975 – 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Bu kanun maddesinden anlaşılacağı üzere memurlar tüccar ve esnaf olamamaktadır. Yani memurlar gerçek vergisi mükellefi olabilir ancak tüccar, esnaf olamaz. Bir şirkete ortak olabilir; ancak şirkette görev alamazlar.
4857 sayılı İş Kanununa Tabi İşçilerin Durumu
İş sözleşmesinde aksi bir hüküm bulunmadıkça ve işveren onay verdiği sürece işçiler ikinci bir işte çalışabilmektedir. Yani iki kez sigortalı olmak da herhangi bir sakınca bulunmamasına karşın ikinci işte çalışmak için işverenin onayı gerektiği kanısındayım.

Bu bağlamda fiilen çalışan ve 30 gün sigorta primi SGK’ya bildirilen işçinin ikinci bir işte çalışmasında iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmaması ve işverenin onay vermesi durumunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak memur statüsünde olan birinin aynı zamanda SSK’ya prim ödemesi sosyal güvenlik ilkelerinden teklik ilkesine aykırıdır. Teklik ilkesine göre kişi, sadece bir statü üzerinden sigortalı olabilmektedir. Eğer ki SSK’ya tabi işçi, başka bir sigortalı işte çalışacak ise ikinci işveren tarafından da SGK’ya bildirilmesi zorunludur. Fakat bu çalışmalar, emeklilik gün hesabına dahil edilmeyecektir. Çünkü SGK primleri 60 gün üzerinden değil;30 gün üzerinden yatmaya devam edecektir. Sadece prime esas kazancın fazla ödenmesinden dolayı emeklilik maaşı daha fazla olacaktır.

 

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir