Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl alınır?

İstirahatli olan sigortalıların Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alabilmelerinin şartları nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kurumca yetkilendirilen doktor veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalılara her gün için, hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalılara geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, sigortalı kadının doğum yapması halinde ise doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çalışmadığı her gün için Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazası veya meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için prim ödenme şartı aranmadığı halde, hastalık ve analık halinde sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şarttır. İş göremezlik ödeneği alınabilmesi için ayrıca, istirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemiş olması, istirahat süresi içinde işyerinde çalışılmamış olması da gerekmektedir. Ancak, istirahat raporu süresi içinde sigortalılık halinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, istirahat süresince geçici iş göremezlik ödenmeye devam edilir. Sigortalılara verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3’ü oranında olacaktır. İş göremezlik ödeneğinin sigortalılara ödenebilmesi için, işverenler tarafından ? Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri? belgesinin de istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir