Emeklilik müracatı ile aylık bağlanma arasındaki sağlık yardımları

Kuruma emeklilik müracaatında bulunan sigortalılar, müracaat tarihi ile aylık bağlanma tarihi arasında sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklar?

 Kendilerine gelir veya aylık bağlanan sigortalılar 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık yardımlarından yararlanırlar. Ancak, Kuruma aylık bağlanması talebinde bulunan (4/a) kapsamındaki sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınları, tahsis başvuru tarihi ile aylık bağlanma tarihine kadar geçen sürede sağlık yardımlarından yararlanmalarında bir kesinti yaşanmaması için, sigortalı ve hak sahiplerinin aylıkları bağlanana kadar geçen sürede sosyal güvenlik il müdürlüklerince aktivasyon (sigortalıların sağlık hizmeti alma hakkı) işlemi gerçekleştirilecektir. (4/b) sigortalılarından emeklilik talebinde bulunan ve aylık talepleri kabul edilenlerin anılan dönemde sağlık hak sahipliği açısından mağdur olmamaları için tahsis servislerince sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanmaları sağlanacaktır. (4/c)’li sigortalılardan aylık talebinde bulunanların, aylıkları bağlanana kadar geçen sürede kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin aktivasyonları kapatılmadığından, sağlık yardımlarından yararlandırılmalarına devam edilecektir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun’un 67. maddesine göre, genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, 10 günün bitiminden itibaren 90 gün daha, bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir