Askere giden işçi ssklı olabilir mi?

Askere giden işçi, askerlik süresince sigortalı gösterilebilir mi, ücret ödenebilir mi?

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar belirtilmiştir. Kanunun 6. maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmazlar. Bu kişiler isterlerse, 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre, askerlikte geçen süreleri borçlanmak ve bu süreye ait primleri süresinde Kuruma ödemek şartıyla, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına saydırabileceklerdir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında ödenen bir para olduğuna göre, çalışılmayan bir süre için askere giden kişi askerlik süresince işverenden ücret ve buna bağlı sosyal haklar talep edemez.
Ancak, aynı Kanunun 31. maddesine göre, askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa o andaki şartlarla boşalacak ilk işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde eski işçisini işe almayan işveren, işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

 

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir