Adamın sinirini bozma sözü işten attırır

Sinirlendiğimiz zaman bazen karşımızdaki insana  ‘adamın sinirini bozma ne yapacaksan yap’ şeklinde sözler söyleriz. Bu sözün kime karşı söylendiği önem arz ediyor. Örneğin işçi olarak bir işyerinde çalışıyorsanız işten atılabilirsiniz. Yargıtay bir davada’ davacının iş sözleşmesi davalı işverence izin almadan işyerini 3 saat önce terk etmesi ve kendisini uyaran amirine telefonda adamın sinirini bozma ne yaparsan yap şeklinde karşılık vermesi nedeniyle feshedilmiştir. Davacının daha önce işyeri düzenini bozan bir davranışta bulunduğuna dair her hangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının sözü edilen eylemleri fesih için haklı neden teşkil etmezse de, geçerli bir neden olduğundan işe iade isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.’ şeklinde karar vermiştir(Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 06.02.2006 tarih ve Esas No:2006/262, Karar No: 2006/2267 sayılı kararı).

DİKKATLİ OLUN
Yargıtay kararında da görüldüğü üzere  olay çok ciddi. Patrona karşı söylenen ‘adamın sinirini bozma ne yaparsan yap’ şeklindeki sözler çalışanın işinden atılmasına sebep olabilir.

Kapıcının elektrik ve su faturası
Soru: 01.03.2001 den beri aynı binada kapıcılık yapıyorum 2006 yılına kadar kömür yaktık. Kazan yakarken fazla mesai ve pazar günleri çalıştırdılar. Doğal gaza geçince kışın  kazanı on birde kapatıyoruz. Akşamda yakma saati üç buçuk dörtte oluyor. Bunun arasındaki zamanda pazar iznimizi kullanıyoruz. Akşamları da apartmanın çöpünü alma ve temizliğini yapıyorum. İzin sırasında yerime yan binanın kapıcısı bakıyor. Ben de  geriye dönük haklarımı istedim onlarda böyle bir şey olmaz haklarını elektriğe, suya ve ikramiyeye say diyorlar.  Yılda iki defa yarım maaş ikramiye alıyorum ve yıllık resmi tatillerde de çalışıyorum. Fazla mesai yapıyorum. Hakkımı nasıl alacağım? B.Ünsal
Cevap: Sayın Ünsal, 2007 yılı Kasım ayından önce yapmış olduğunuz fazla çalışmalar, bayram çalışmaları ve hafta tatili ücretleri zaman aşımına uğramış gözüküyor. 2007 Kasım ayından itibaren yapmış olduğunuz fazla çalışmalar, bayram çalışmaları ve hafta tatili çalışmalarının ücretinin ödenmesi gerekiyor. Sorunuzdan anlaşıldığı kadarıyla kapıcı dairesinin elektrik ve su gideri apartman yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu haklarınızın ödenmesi yerine apartman yönetiminin elektrik ve su ödemeleri ile mahsup yapması doğru değil. Haklarınız ödenmezse  ALO 170 yolu ile çalışma ve iş kurumu müdürlüklerine başvurabilir yada dava açabilirsiniz.

SSK’lı olarak hemen işe girin
Soru: 1969 doğumluyum. 03.04.1990 tarihinde SSK’lı olarak işe girdim ve 1992 yılına kadar çalıştım.  2001 yılından itibaren isteğe bağlı SSK’lı  olarak primlerimi düzenli olarak ödedim. 2008 yılından itibaren ödediğim isteğe bağlı sigorta primleri Bağ-kurlu olarak değerlendirilmiş. Halen isteğe bağlı sigorta ödemeye devam ediyorum. Toplam 4978 gün prim ödemem var. SSK primleri göz önüne alınırsa SSK’dan emekli olabilir miyim? Munise Öz
Cevap:Sayın Öz, SSK’lı(4/alı) olarak emekli olabilmeniz için 20 yıl sigortalılık 46 yaş ve 5375 gün prim ödemeniz gerekiyor. SSK’dan emekli olabilmeniz için son 7 yıl içerisinde  SSK’ya daha fazla prim ödenmesi gerekiyor. Bunun için zaman kaybetmeden SSK’lı olarak işe girmeniz ve  1260 gün  SSK’ya prim ödemelisiniz. Yaklaşık 1.5 yıl kadar gecikmeniz söz konusu.1260 gün SSK’ya prim ödediğiniz takdirde hiçbir şart aranmadan SSK’lı olarak emekli olabilirsiniz.

e-mail: arif.temir@gunes.com
Fax: (0212) 481 99 24

Clip to Evernote

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir