Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Ara

Asgari ücretten bir kişi için ödenecek tutar ne kadar?

  Bir kişinin çalışmadığı bir yerde kendisini sigortalı göstermesi doğru değil fakat bu yapılıyor. Peki bunun maliyeti ne kadardır? Burada agi işin içine giriyor ve gelir vergisinden agi tutarını çıkartıp damga vergisini ekliyorsunuz. Bu tuta muhtasar beyannamede sizin için ödenecek tutardır. Bir de aylık ödenecek olan Sigorta primi var. Bu […]

Asgari ücretten bir kişi için ödenecek tutar ne kadar?

Ay Brüt Ücret Ssk İşsizlik Gelir Asgari Damga Net Ücret Ssk İşsizlik Toplam     İşçi İşçi Vergisi Geçim Vergisi İşveren İşveren Maliyet           İndirimi             Ocak 1.201,50 168,21 12,02 153,19 90,11 9,12 949,07 246,31 24,03 1.471,84   162,31 Şubat 1.201,50 […]

Mesai saatleri nasıl olmalı

Mesai saatleri düzenlenmesi iş kanunu gereği patronun yani işverenin isteğine göre düzenlenir. Tabii işveren de belirli şartlara, kanun maddesinde yer alan düzenlemelere riayet etmek zorundadır. Bunu yapmaması halinde işçi buna itiraz edebilir. Bu konuda sorulan sorulardan en belirgini işverenin fazla mesai yaptırtması ve işçilerin bunu istememesi. Açıkçası patron fazla mesai […]

Türk vatandaşlığını kaybedenlere de erken emeklilik piyangosu

Torba Kanunla Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını […]

Sosyal sorumluluk ilkesi nedir?

Sosyal Sorumluluk Muhasebe; işletmelerin varlıkları, sermayesi ve borçları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar şeklinde sunan bir bilgi sistemidir.     Muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilke ve standartlarının dayandığı norm ve varsayımlardır. Denilebilir […]

SSK prim borçları taksitlendirme görüntüleme adresi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE ÖDENECEK TUTARLARININ GÖRÜNTÜLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, […]

2014 yılı ikinci yarısında asgari ücrete yüzde 5,88 zam yapılacak

  Bildiğiniz üzere asgari ücret son yıllarda senede iki defa değişmektedir. Sene başındaki 1071 TL’lik asgari ücret 1.134 TL’ye çıkarılacak. Böylelikle asgari ücretin neti yılın ikinci yarısında 963,90 TL’ye yükselecek. Fakat unutmamak gerekir ki Asgari geçim indirimlerindeki hesaplamalarda kullanılan asgari ücret sene başındaki asgari ücret olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. […]

Asgari ücret ve Kişi başına düşen milli gelirimiz arasındaki artış kıyaslaması

    Türkiye Cumhuriyeti hükümeti AKP döneminde büyük ekonomik başarılar elde ettiğini söylemekte. Dünya’da ilk 20 ekonomi içerisinde dâhil olduğumuzu ve bunu da AKP’nin başardığını söyleyenler var, oysa biraz araştırma yapan bir kişi Türkiye’nin AKP hükümeti öncesinde de zaten Dünya’nın ilk 20 ekonomi içinde olduğunu görebilir. Bu yazının amacı da […]

Kıdem tazminatı alabilir yazısı hakkında

Bu yazı 15 yıl içinde 3.600 gün prim ödemiş ve artık çalışmak istemeyen kişilerin iş yerinden kıdem tazminatını alabilmesi için sosyal güvenlik kurumundan alması gereken yazı ile ilgilidir. 1999 senesi öncesi işe giren herkes bu haktan yararlanabiliyor. 15 sigortalılık ve 3600 prim gün sayısını tamamladım. Sgk ‘ya iki defa şahsen […]

Kıdem tazminatım eksik mi ödendi?

Kıdem tazminatım eksik mi ödendi? Çeşitli nedenler ile işveren ve işçiler arasında bazen anlaşamamazlık olabilir bunun sonucunda ya işveren işçiyi çıkarır ya da işçi iş yerinden ayrılır. İşveren işçiyi çıkarırsa işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemek zorundadır ya da işçiye ihbar tazminatı süresi kadar daha çalıştırmak zorundadır. Peki, işten […]