Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Ara

Portföy Yönetimi Nedir?

Portföy yönetimi, birikimlerin para ve sermaye piyasalarında yatırımcı adına yetkili kuruluşlar tarafından belli bir ücret karşılığında yönetil­mesidir. Bu faaliyet için ilgili kuruluşun SPK’dan alınmış yetki belgesi bulunmasına dikkat edil­melidir. Portföy yönetimi hizmetini, aracı ku­rumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankalar sunabilmektedir. Yatırımcı bu hizmetten yararlanmak için yetkili kurumla […]

Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Yatırım yaparken aşağıdaki hususların göz önünde tutulmasında yarar var­dır: • Birikimlerin tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracı­na dengeli şekilde bölüştürülme­si, piyasa dalgalanmalarından korunmayı sağlar. • Sermaye piyasaları aynı gün içinde dahi önemli değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle, hisse senedi veya tahvil/bono gibi araçla­ra doğrudan yatırım yerine bu ürün­lerin […]

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan paralarla oluşturulan portföyün yatırımcılar adına işletilmesidir. Unutulmaması gereken husus, fonların de­ğerinin artabileceği gibi düşebilecek olmasıdır. Yatırım fonları, hemen her yatırımcı tipine uygun portföy seçenekleri sun­maktadır. Yatırımcı, risk algılaması ve beklentilerine göre, bu fonlara katıla­bilir. Yatırım fonlarının Türkiye’de A tipi ve B tipi olmak üzere iki ana […]

Varant Nedir?

Varant standartlaştırılmış opsiyon kontratı olup dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyattan, önceden belirlenmiş bir tarihte alma veya satma hakkı veren menkul kıymettir. Opsiyona benzer şekilde, varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılı­ğında bir varlığı değil, o varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilen varantlara […]

Opsiyon Nedir?

Opsiyonlar belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte­ki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma hakkı veren sözleşmeleri ifade etmektedir. Opsiyon sözleşmeleri belirli bir ücret karşılığı satılır. Bu ücret “prim” olarak adlandırılır. Yatırımcı, piyasada işlem gören opsiyonun primindeki artış veya […]

Vadeli İşlem Sözleşmesi Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri belir­li bir vadede, önceden belirle­nen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasa­sı aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler­de pozisyon alındığında takas merkezine “başlangıç teminatı” yatırılır. Sözleşmenin fiyatı geri­lerse, “sürdürme teminatı” da yatırmak gerekebilir. Vadeli işlemler, düşük […]

Türev Ürün Nedir?

Türev ürünler, başka bir kıymetin getirisine bağlı, veya bu kıymetlerden “türetilmiş”, finansal araçlardır. Türev ürünlere konu olan kıymetlere “daya­nak varlık” denir. Türev ürünler hem bazı risklere karşı korunmak için, hem de yatırım amaçlı olarak kullanılır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar bu araçlara örnek gösterilebilir. Türev araçlarda alım işlemi […]

Repo Nedir?

Genel olarak repo işlemi, borç verilen para karşılığında vade sonunda ana­paranın ve faizin alınması olarak görülse de, aslında repo, sermaye piya­sası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhüdüyle satımıdır. Diğer bir deyişle repo, menkul kıymetin geçici bir süre için kiraya verilmesi olarak da düşünülebilir. Ülkemizde repo işlemleri, hazine bonosu ve […]

Tahvil Nedir?

Tahviller, hisse senedinin aksine mülkiyet değil, borç senedidir. Tahvil sa­hibi, tahvili çıkaran kuruluşun alacaklısıdır, şirketin üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir ve şirketin yönetimine katılamaz. Devlet tahvili, Hazine Müsteşarlığının bir yıldan uzun vadeyle ödünç para bulmak amacıyla çıkardığı devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS). Hazine bonosu, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan, […]

Borsa Yatırım Fonu Nedir?

Borsa yatırım fonu (BYF), bir endeksin için­deki menkul kıymetlere, endeksteki ağırlık­ları oranında yatırım yapar. BYF’ler, dayanak aldıkları endeksteki hisse senedi, altın, tahvil, döviz gibi enstrümanların getirisini yansıtır. Diğer bir deyişle, yatırımcı BYF satın aldığında, BYF’nin dayanak aldığı endeksi satın almış olur. Borsa yatırım fonları, yetkili aracı kuruluşlar tarafından oluşturulur. Diğer […]